HungarianMagyarRomanianRoEnglish (UK)

2017. július. 14.-16.

PALYAZATOK

 

TENISZPÁLYA BÉRLÉSE

INFO

Numarul unic pentru

apeluri de urgenta este 112

112

 

GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

Visitors Counter

826687
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
103
231
2378
815951
10173
15375
826687

Your IP: 35.172.111.215
Server Time: 2019-11-15 09:30:11

Facebook Like Box

 

 

Download this file (DABAS.doc)DABAS.doc Dabas testvérvárosunk pályázata    

 

Download this file (PARKANY.zip)PARKANY.zip Párkány testvérvárosunk pályázata

 

BARÓT VÁROS

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Orașul Baraolt anunţă concurs de proiecte în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare,pentru proiectele desfășurate în perioada 10.06.-16.12.2019, pentru programele, proiectele şi acţiunile culturale și sportive (Promovarea sportului de performanță) .

Solicitanţii trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii ori fundaţii constituite conform legii – cu sediul pe raza teritorial administrativ al Ora;ului Baraolt

Sprijinul minim acordat la toate proiectele este de 1.000 lei, iaraportul propriu necesar este de minim 10% din valoarea sumei acordate.

Un solicitant poate să depună cel mult 2 proiecte.

La elaborarea documentaţiilor şi la derularea finanţării se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

La prezentarea proiectelor privind programele şi proiectele culturale se vor avea în vedere prevederile O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare.

La proiectele pentru programe şi manifestări sportive se vor avea în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare,Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectele se depun până la data de 27.05.2019, orele 14.00.

Având în vedere faptul că bugetul de stat a fost adoptat cu întârziere, astfel se restrânge perioada de demarare a programelor anuale în domeniul cultural și sportiv și se impune accelerarea aplicării procedurii de selecție de proiecte prin reducerea numărului de zile pentru depunerea proiectelor.

Proiectele pot fi depuse personal la registratura Primăriei Orașului Baraolt.

Cererile de finanţare depuse cu întârziere şi cele care nu corespund prezentului anunţ nu vor fi luate în considerare.

Rugăm ca solicitanţii să depună documentaţiile astfel ca cele două exemplare completate din foaia „Actele necesare pentru a participa la licitaţie de proiecte” să fie accesibile la registrare.

Documentaţia de proiect va fi depusă îndosariată în dosar cu şine.

În cursul procedurii de evaluare a propunerilor de proiecte, autoritatea finanțatoare poate solicita clarificări și completări ale documentelor depuse de beneficiari pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.

Atragem atenţia solicitanţilor că suma acordată va fi virată de către Orașul Baraolt numai după încheierea contractului şi după decontare. La o solicitare bine întemeiată se poate acorda şi sume în avans. Documentaţia de decont financiar va cuprinde atât sprijinul acordat cât şi aportul propriu care constă din venituri proprii obţinute din surse nebugetare ( sponsorizări, donaţii, cotizaţii, etc ) Se va prezenta şi bugetul total al proiectului.

Cheltuieli eligibile sunt cele stabilite în reglementările legale de mai sus, respectiv cele precizate în contract.

Nu se admit la justificare facturi emise sau plătite înainte de data semnării contractului de sprijin financiar.

            Documentaţia de finanţare şi documentaţia de decont se publică pe site-ul Orașului Baraolt www.primariabaraolt.ro și se pot descărca din meniul Proiecte.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la Primăria Orașului Baraolt.

Programul anual de finanţare, respectiv anunţul de participare, se publică în Monitorul Oficial al României partea a VI-a.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (Tabel sume alocate Proi. cultură 2019.doc)Tabel sume alocate Proi. cultură 2019.doc 21 Kb101
Download this file (Raport anual 2018.doc)Raport anual 2018.doc 23 Kb89
Download this file (Sume alocate cultura 2018.doc)Sume alocate cultura 2018.doc 17 Kb168
Download this file (Sume alocate sport 2018.doc)Sume alocate sport 2018.doc 14 Kb348
Download this file (Raport anual 2017.doc)Raport anual 2017.doc 51 Kb453
Download this file (SUME ALOCATE 2017.zip)SUME ALOCATE 2017.zip 11 Kb793
Download this file (Raport anual 2016.doc)Raport anual 2016.doc 45 Kb788
Download this file (REZULTATE 2016.zip)REZULTATE 2016.zip 11 Kb1207
Download this file (DABAS.doc)DABAS.docDabas testvérvárosunk pályázata29 Kb1219
Download this file (Raport anual 2015.doc)Raport anual 2015.doc 47 Kb1331
Download this file (PARKANY.zip)PARKANY.zipPárkány testvérvárosunk pályázata3677 Kb1542
Download this file (Rezultate 2015Eredmenyek.zip)Rezultate 2015Eredmenyek.zip 13 Kb1521
Download this file (Rezultate 2014Eredmenyek.zip)Rezultate 2014Eredmenyek.zip 11 Kb1543
Download this file (Rezultate 2013Eredmenyek.zip)Rezultate 2013Eredmenyek.zip 10 Kb1744
Download this file (info_Baraolt_Town Twinning.pdf)info_Baraolt_Town Twinning.pdf 196 Kb1910

Attachments: III.

Fájlméret MéretCreative Web Solutions
All Rights Reserved

 

Partnerünk: erdely.ma