Fájlméret Méret
An Adobe Acrobat file HCL_1 Aprobarea retelei scolare pentru anul 2024 2025.pdf 953.88 KB
An Adobe Acrobat file HCL_2 Organizarea intalnirilor si programul audientelor cu cetateni.pdf 802.66 KB
An Adobe Acrobat file HCL_3 Modoficarea si completarea HCL 16 din 2023.pdf 3.07 MB
An Adobe Acrobat file HCL_4 Aprobarea contului de executie al bugetului general pe trimestrul IV 2023.pdf 12.35 MB
An Adobe Acrobat file HCL_5 Stabilirea salariilor de baza aplicabile devla data de 01 ianuarie 2024.pdf 2.54 MB
An Adobe Acrobat file HCL_6 Modificarea si completarea HCL 121 din 2023.pdf 8.74 MB
An Adobe Acrobat file HCL_7 Aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General si al Regulamentului local.pdf 393.13 KB
An Adobe Acrobat file HCL_ 8 Aprobarae dezlipirii terenului CF 28925 Baraolt.pdf 454.76 KB
An Adobe Acrobat file HCL_9 Aprobarea devizului general privind investitia reabilitare in incinta Spitalului orasenesc Baraolt.pdf 5.42 MB
An Adobe Acrobat file HCL_10 Alegerea presedintelui de sedinta Pal Szilagyi Zoltan.pdf 252.73 KB
An Adobe Acrobat file HCL_11 Aprobarea bugetului general pe anul 2024.pdf 19.91 MB
An Adobe Acrobat file HCL_12 Aprobarea bugetului pe anul 2024 a; SC TRANSLOC SA.pdf 5.16 MB
An Adobe Acrobat file HCL_13 Aprobarea sprijinul financiar unitatilor de cult din bugetul orasului pe anul 2024.pdf 1.05 MB
An Adobe Acrobat file HCL_14 Darea imobilului inscris in CF 29161 in administrarea Spitalului Orasenesc Baraolt.pdf 532.22 KB
An Adobe Acrobat file HCL_15 Modificarea HCL 33 din 2021.pdf 2.27 MB
An Adobe Acrobat file HCL_16 Aprobarea documentatiei modernizarea strada Petofi si strada Margaritare.pdf 466.91 KB
An Adobe Acrobat file HCL_17 Aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare a lucrarii Extinderea infrastrucuturii ambulatoriului Spitalului.pdf 6.31 MB
An Adobe Acrobat file HCL_18 Aprobarea inscrierii in CF a suprafetei reale a unui teren.pdf 660.06 KB

Search

Language