Filename Size
An Adobe Acrobat file Anexa 1 HCL_102.pdf 14 MB
An Adobe Acrobat file Anexa 2 HCL_102.pdf 11.48 MB
An Adobe Acrobat file Anexa HCL_93.pdf 474.71 KB
An Adobe Acrobat file HCL_1_acoperirea definitiva din excedentul bugerar.pdf 456.63 KB
An Adobe Acrobat file HCL_2_acoperirea definitiva a deficitului bugetar.pdf 939.83 KB
An Adobe Acrobat file HCL_3_aprobarea utilizarii excedentului anului 2022.pdf 260.8 KB
An Adobe Acrobat file HCL_4_organizarea intalnirilor cu cetateni.pdf 813.21 KB
An Adobe Acrobat file HCL_5_stabilirea indemnizatiei de sedinta a consilierilor.pdf 448.21 KB
An Adobe Acrobat file HCL_6_aprobarea retelei scolare.pdf 931.79 KB
An Adobe Acrobat file HCL_7_modificarea HCL 52 din 2022.pdf 2.85 MB
An Adobe Acrobat file HCL_8_aprobarea procedurii de publicare a listelor debitorilor.pdf 2.09 MB
An Adobe Acrobat file HCL_9_aprobarea bugetului general pe anul 2023.pdf 30.89 MB
An Adobe Acrobat file HCL_10 stabilirea salariilor de baza.pdf 2.7 MB
An Adobe Acrobat file HCL_11 aprobarea bugetului TRANSLOC SA.pdf 4.97 MB
An Adobe Acrobat file HCL_12 finantarea nerambursabila din fonduri publice unitatilor de cult.pdf 2.59 MB
An Adobe Acrobat file HCL_13 aprobarea listei locuinte ANL.pdf 407.08 KB
An Adobe Acrobat file HCL_14 aprobarea strategiei asociatiei de dezvoltare intercomunitara Aquacov.pdf 675.17 KB
An Adobe Acrobat file HCL_15 aprobarea rectificarii bugetului general.pdf 4.14 MB
An Adobe Acrobat file HCL_16_ Organigrama si statul de functii ale Spitalului Orasenesc Baraolt.pdf 3.19 MB
An Adobe Acrobat file HCL_17_Aprobarea asocierii in vederea investitiei in incinta Spitalului Orasenesc baraolt.pdf 2.77 MB
An Adobe Acrobat file HCL_18_ Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar cu echipamente digitale.pdf 5.52 MB
An Adobe Acrobat file HCL_19 Aprobarea contului de executie al bugetului trimestrul IV anul 2022.pdf 12.3 MB
An Adobe Acrobat file HCL_20 Aprobarea rectificarii bugetului pe anul 2023.pdf 6.48 MB
An Adobe Acrobat file HCL_21 Aprobarea tarifelor de inchiriere a caminelor culturale.pdf 698.49 KB
An Adobe Acrobat file HCL_22 Modificarea Hotararii nr 10 din anul 2009.pdf 422.41 KB
An Adobe Acrobat file HCL_23 Aprobarea inchirierii de la Parohia Romano-Catolica Baraolt.pdf 1.79 MB
An Adobe Acrobat file HCL_24 Aprobarea inchirierii de la Parohia Romano-Catolica Miclosoara.pdf 1.64 MB
An Adobe Acrobat file HCL_25 Aprobarea pretului minim al inchirierii locuintelor.pdf 1.05 MB
An Adobe Acrobat file HCL_26 Inchiriere prin licitatie publica a unei suprafata de pasune.pdf 9.59 MB
An Adobe Acrobat file HCL_27 Anexa 1.pdf 6.89 MB
An Adobe Acrobat file HCL_27 Anexa 2.pdf 5.49 MB
An Adobe Acrobat file HCL_27 Anexa 3.pdf 7.99 MB
An Adobe Acrobat file HCL_27_Atribuirea directa a gestiunii serviciului de transport Transloc.pdf 7.19 MB
An Adobe Acrobat file HCL_28 Revocarea HCL nr 14 din 2023.pdf 379.95 KB
An Adobe Acrobat file HCL_29 Aprobarea planului urbanistic zonal zona comerciala.pdf 13.32 MB
An Adobe Acrobat file HCL_30 Aprobarea participarii la Programul Rabla.pdf 491.55 KB
An Adobe Acrobat file HCL_31 Acordarea unui mandat special in AQUACOV.pdf 4.45 MB
An Adobe Acrobat file HCL_32 Rectificare buget general si Program de investitii.pdf 4.34 MB
An Adobe Acrobat file HCL_33 Indexarea impozitelor si taxelor pentru anul 2024.pdf 7.2 MB
An Adobe Acrobat file HCL_34 Modificarea si completarea HCL 52 din 2022.pdf 4.55 MB
An Adobe Acrobat file HCL_35 Inscriere cf Bodos suprafata reala.pdf 3.54 MB
An Adobe Acrobat file HCL_36 Constituirea comisiei de selectie a programelor.pdf 1.07 MB
An Adobe Acrobat file HCL_37 Alegerea presedintelui de sedinta.pdf 282.18 KB
An Adobe Acrobat file HCL_38 Aprobarea documentatiei a renovarii energetica moderata a blocurilor 12A si 12B.pdf 505.13 KB
An Adobe Acrobat file HCL_39 Modificarea HCL 13 din 2023 si 10 din 2023.pdf 1.43 MB
An Adobe Acrobat file HCL_40 Aegerea presedintelui de sedinta.pdf 826.21 KB
An Adobe Acrobat file HCL_41 Finantarea nerambursabila acordat unitatilor de cult din bugetul orasului Baraolt.pdf 1.63 MB
An Adobe Acrobat file HCL_42 Aprobarea partriciparii orasului Baraolt la teritoriul LEADER.pdf 439.4 KB
An Adobe Acrobat file HCL_43 Aprobasrea notei conceptuale reabilitarea cladirii atelieerului.pdf 4.74 MB
An Adobe Acrobat file HCL_44 Aprobarea notei conceptuale investitiei de reabilitarea salii de sport scolii Baraolt.pdf 4.67 MB
An Adobe Acrobat file HCL_45 Aprobarea notei conceptuale investitiei reabilitarea scolii vechi Baraolt.pdf 4.57 MB
An Adobe Acrobat file HCL_46 AProbarea notei conceptuale investitiei de reabilitare termica scoala generala Capeni.pdf 5.85 MB
An Adobe Acrobat file HCL_46 Anexa 1.pdf 506.24 KB
An Adobe Acrobat file HCL_46 Anexa 2.pdf 512.24 KB
An Adobe Acrobat file HCL_47 AProbarea notei conceptuale investitiei de reabilitarte termica cladire scoala Gaal Mozes.pdf 5.3 MB
An Adobe Acrobat file HCL_48 Aprobarea notei conceptuale investitiei reabilitare termica scoala generala Racosul de Sus.pdf 6.21 MB
An Adobe Acrobat file HCL_49 AProbarea notei conceptuale investitiei Reabilitare termica scoala generala Biborteni.pdf 6.07 MB
An Adobe Acrobat file HCL_50 AProbarea notei conceptuale investitiei reabilitare termica sediul primariei.pdf 6.12 MB
An Adobe Acrobat file HCL_51 AProbarea notei conceptuale reabilitare termica cladire C6 spital Baraolt.pdf 6.16 MB
An Adobe Acrobat file HCL_52 Aprobarea conturilor anuale de executie al bugetului pe anul 2022.pdf 13.6 MB
An Adobe Acrobat file HCL_53 Aprobarea contului de executie al bugetuluipe trimestrul I.pdf 11.37 MB
An Adobe Acrobat file HCL_54 Aprobarea bilantului contabil Transloc pe anul 2022.pdf 11.26 MB
An Adobe Acrobat file HCL_55 indreptare eroare materiala HCL33 din 2023.pdf 354.45 KB
An Adobe Acrobat file HCL_56 Completarea HCL27 din 2023 privind atribuirea directa Transloc.pdf 469.62 KB
An Adobe Acrobat file HCL_57 Delegarea judetului Covasna Achizitionarea de microbuze electrice.pdf 4.04 MB
An Adobe Acrobat file HCL_58 Modificarea HCL 16 din 2023 privind organigrama si statul de functii al spitalului.pdf 2.54 MB
An Adobe Acrobat file HCL_59 revocare partiala HCL39 din 2023.pdf 446.77 KB
An Adobe Acrobat file HCL_60 Aprobarea documentatiei pentr investitia reabilitarea si refuntionalizarea cladirii atelierului.pdf 957.77 KB
An Adobe Acrobat file HCL_61 Aprobarea documentatiei pentru investitia Reabilitarea salii de sport Baraolt.pdf 958.69 KB
An Adobe Acrobat file HCL_62 Aprobarea documentatiei pentru investitia reabilitarea scolii vechi din Baraolt.pdf 950.37 KB
An Adobe Acrobat file HCL_63 Aprobarea documentatiei pentru investitia Reabilitarea termica scoala generala Capeni.pdf 929.66 KB
An Adobe Acrobat file HCL_64 Aprobarea documentatiei pentru investitia reabilitarea termica scoala generala Gaal Mozes.pdf 976.82 KB
An Adobe Acrobat file HCL_65 Aprobarea documentatiei pentru investitia reabilitare termica scoala generala Racosul de Sus.pdf 1.03 MB
An Adobe Acrobat file HCL_66 Aprobarea documentatiei pentru investitia reabilitare termica scoala generala Biborteni.pdf 1.03 MB
An Adobe Acrobat file HCL_67 Aprobarea documentatiei pentru investitia reabilitarea termica Primariei Baraolt.pdf 1.03 MB
An Adobe Acrobat file HCL_68 Aprobarea documentatiei pentru investitia reabiliare termica cladire C6 spital.pdf 1022.54 KB
An Adobe Acrobat file HCL_69 Rectificare buget si Program de investitii general.pdf 7.11 MB
An Adobe Acrobat file HCL_70 Aprobarea documentatiei pentru investritia construire locuinte de serviciu.pdf 1.55 MB
An Adobe Acrobat file HCL_71 Delegarea Judetul Covasna achizitionarea de microbuze electrice pentru elevi.pdf 3.82 MB
An Adobe Acrobat file HCL_72 Numirea reprezentantilor in comisia de concurs.pdf 425.93 KB
An Adobe Acrobat file HCL_73 Aprobarea rectificarii bugetului general al orasului.pdf 4.67 MB
An Adobe Acrobat file HCL_74 Aprobarea documentatiei pentru investitia modernizarea policlinicii.pdf 2.7 MB
An Adobe Acrobat file HCL_75 Acord de cooperare inre orasul Baraolt si comuna Iharos.pdf 2.03 MB
An Adobe Acrobat file HCL_76 Alipirea unor parcele intr-un singur corp funciar.pdf 3.81 MB
An Adobe Acrobat file HCL_77 Atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Baraolt.pdf 933.46 KB
An Adobe Acrobat file HCL_78 Aprobarea planului urbanistic zonal zona comerciala.pdf 1.17 MB
An Adobe Acrobat file HCL_79 Aprobarea participarii orasului Baraolt cu proiectul Centru de zi pentru persoane varstnice.pdf 14.95 MB
An Adobe Acrobat file HCL_80 Scaderea din evidenta analitica persoanele juridice radiate de la ORC.pdf 653.92 KB
An Adobe Acrobat file HCL_81 Aprobarea notei conceptuale a lucrarii modernizarea sistemului de iluminat.pdf 3.36 MB
An Adobe Acrobat file HCL_82 Aprobarea modalitatii de gestionare a serviciuli de iluminat.pdf 3.82 MB
An Adobe Acrobat file HCL_83 Aprobarea rectificarii bugetului general pe snul 2023.pdf 1.21 MB
An Adobe Acrobat file HCL_84 alegerea presedintelui de sedinta Biro Bela David.pdf 265.34 KB
An Adobe Acrobat file HCL_85 modificarea si completarea HCL 16 din 2023.pdf 3.06 MB
An Adobe Acrobat file HCL_86 Modernizarea sistemelor informatice in Spitalul Orasenesc Baraolt.pdf 1.96 MB
An Adobe Acrobat file HCL_87 Aprobarea rectificarii bugetului general.pdf 351.08 KB
An Adobe Acrobat file HCL_88 Aprobarea acordarii unui ajutor pentru societatea Transloc.pdf 8.37 MB
An Adobe Acrobat file HCL_89 Initierea demersurilor a terenului din cf 28925.pdf 459.72 KB
An Adobe Acrobat file HCL_90 Propunerea de declarare a unor imobilde interes public.pdf 548 KB
An Adobe Acrobat file HCL_91 Rectificare buget general.pdf 6.08 MB
An Adobe Acrobat file HCL_92 completare HCL 72 din anul 2022.pdf 777.05 KB
An Adobe Acrobat file HCL_93 Aprobarea construirii dreptului de acces in favoarea Orange Romania SA.pdf 3.13 MB
An Adobe Acrobat file HCL_94 Modificarea numarului reprezentantilor in consiliul de administratie al scolii gimnaziale Gaal Mozes.pdf 496.95 KB
An Adobe Acrobat file HCL_95 Aprobarea indicatorilor tehno economici a investitiei centru de colectare.pdf 390.08 KB
An Adobe Acrobat file HCL_96 Rectificarea bugetului general pe anul 2023.pdf 2.47 MB
An Adobe Acrobat file HCL_97 Aprobarea indicatorilol tehno economici a investitiei Extindere retele de distributie canalizare menajera.pdf 7.7 MB
An Adobe Acrobat file HCL_98 Modificare si completare HCL 63 din 2020.pdf 481.25 KB
An Adobe Acrobat file HCL_99 Alegerea presedintelui de sedinta.pdf 259.57 KB
An Adobe Acrobat file HCL_100 Rectificarea bugetului general pe anul 2023.pdf 1.27 MB
An Adobe Acrobat file HCL_102 Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public.pdf 16.64 MB
An Adobe Acrobat file HCL_103 Aprobarea devizului general a investitiei Construire locuinte de serviciu nZEB.pdf 2.44 MB
An Adobe Acrobat file HCL_104 Aprobarea devizului general a investitiei modernizarea DC38 Baraolt Varhis.pdf 1.6 MB
An Adobe Acrobat file HCL_105 Revocarea HCL 95 din 2023.pdf 488.7 KB
An Adobe Acrobat file HCL_106 Aprobarea notei conceptuale a investitiei Centru de colectare.pdf 4.75 MB
An Adobe Acrobat file HCL_107 Aprobarea studiului de fezabilitate a investitiei Centru de colectare.pdf 416.31 KB
An Adobe Acrobat file HCL_108 Revocare HCL 90 din 2023.pdf 340.8 KB
An Adobe Acrobat file HCL_109 Aprobarea rectificarii bugetului general.pdf 3.56 MB
An Adobe Acrobat file HCL_110 Aprobarea proiectului Reabilitare alei parcari in incinta Spitalului Orasenesc.pdf 429.97 KB
An Adobe Acrobat file HCL_111 Aprobarea proiectului Centru de colectare prin aport voluntar.pdf 380.51 KB
An Adobe Acrobat file HCL_112 Aprobarea proiectului Modernizarea unor drumuri de interes local.pdf 371.88 KB
An Adobe Acrobat file HCL_113 Aprobarea prioectului Reabilitare energetica a blocurilor 12A 12B.pdf 397.26 KB
An Adobe Acrobat file HCL_114 Modificarea HCL 97 din 2023.pdf 5.77 MB
An Adobe Acrobat file HCL_115 Aprobarea Registrului Local al Spatiilor Verzi.pdf 405.97 KB
An Adobe Acrobat file HCL_116 Aprobarea modificarii statutului Sistem integrat de management al deseurilor.pdf 8.71 MB
An Adobe Acrobat file HCL_117 Aprobarea proiectului actului aditional incheiat intre judetul Covasna si Eco Bihor.pdf 3.4 MB
An Adobe Acrobat file HCL_118 Acordarea unui mandat special reprezentantului orasului Baraolt.pdf 808.67 KB
An Adobe Acrobat file HCL_119 Aprobarea alipirii unor parcele aferente salii de sport.pdf 520.43 KB
An Adobe Acrobat file HCL_120 Anexa.pdf 643.15 KB
An Adobe Acrobat file HCL_120 Atestarea unor teren situat in Capeni in vederea inscrierii in evidentele de cadastru.pdf 2.77 MB
An Adobe Acrobat file HCL_121 Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024.pdf 9.75 MB
An Adobe Acrobat file HCL_122 Aprobarea etapizarii proiectului Reabilitare DJ DN12 DN13.pdf 934.82 KB
An Adobe Acrobat file HCL_123 Aprobarea etapizarii proiectului Reabilitare DJ 131 km tronson Covasna.pdf 492.59 KB
An Adobe Acrobat file HCL_124 Aprobarea etapizarii proiwctului Infiintare si dotare Scuar Trandafirilor respectiv Millenium.pdf 560.56 KB
An Adobe Acrobat file HCL_125 Aprobarea rectificarii bugetului general pe anul 2023.pdf 3.44 MB
An Adobe Acrobat file HCL_126 Aprobarea proiectului tehnic de executie investitiei Reabilitare alei parcari in incinta Spitalului Orasenesc.pdf 421.93 KB
An Adobe Acrobat file HCL_127 Aprobarea proiectului tehnic de executie aferent investitiei Centru de colectare.pdf 366.53 KB
An Adobe Acrobat file HCL_128 Aprobarea proiectului tehnic de executie a investitiei Modernizarea unor drumuri de interes local.pdf 365.01 KB
An Adobe Acrobat file HCL_129 Aprobarea proiectului tehnic de executie a ivestitiei Reabilitare blocuri 12A 12B.pdf 392.03 KB
An Adobe Acrobat file HCL_130 Aprobarea proiectuklui pentru autorizarea executarii lucrarilor Extindere canalizare menajera si pluviala Baraolt.pdf 392.12 KB
An Adobe Acrobat file HCL_131 Scaderea din evidenta pentru debitorii decedati a creantelor.pdf 695.63 KB
An Adobe Acrobat file HCL_132 Aprobarea modificarii si completarii statutului ECO Sepsi.pdf 569.31 KB
An Adobe Acrobat file HCL_133 Acordarea unui mandat reprezentantului orasului in adunarea generala Aquacov.pdf 7.94 MB
An Adobe Acrobat file HCL_134 Modificarea contractului incheiat intre Fundatia Crestina Diakonia si orasul Baraolt.pdf 887.35 KB
An Adobe Acrobat file HCL_135 Modificarea HCL 52 din 2019.pdf 475.8 KB
An Adobe Acrobat file HCL_136 Modificarea HCL 16 din 2023.pdf 3.1 MB
An Adobe Acrobat file HCL_137 Rectificarea bugetului de venituri si cheltiueli al SC Transloc SA.pdf 4.63 MB
An Adobe Acrobat file HCL_138 Aprobarea rectificarii bugetului general pe anul 2023.pdf 5 MB
An Adobe Acrobat file HCL_139 Aprobarea studiului de fezabilitate a investitiei Infiintare retea de alimentare apa si apa uzata Biborteni Bodos.pdf 5.22 MB
An Adobe Acrobat file HCL_140 Aprobarea rectificarii bugetului general.pdf 401.66 KB
An Adobe Acrobat file HCL_141 Punerea in aplicare a unor masuri legislative prevazute de Legea 296 din 2023.pdf 958.26 KB

Search

Language