Filename Size
An Adobe Acrobat file HCL_1 Aprobarea retelei scolare pentru anul 2024 2025.pdf 953.88 KB
An Adobe Acrobat file HCL_2 Organizarea intalnirilor si programul audientelor cu cetateni.pdf 802.66 KB
An Adobe Acrobat file HCL_3 Modoficarea si completarea HCL 16 din 2023.pdf 3.07 MB
An Adobe Acrobat file HCL_4 Aprobarea contului de executie al bugetului general pe trimestrul IV 2023.pdf 12.35 MB
An Adobe Acrobat file HCL_5 Stabilirea salariilor de baza aplicabile devla data de 01 ianuarie 2024.pdf 2.54 MB
An Adobe Acrobat file HCL_6 Modificarea si completarea HCL 121 din 2023.pdf 8.74 MB
An Adobe Acrobat file HCL_7 Aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General si al Regulamentului local.pdf 393.13 KB
An Adobe Acrobat file HCL_ 8 Aprobarae dezlipirii terenului CF 28925 Baraolt.pdf 454.76 KB
An Adobe Acrobat file HCL_9 Aprobarea devizului general privind investitia reabilitare in incinta Spitalului orasenesc Baraolt.pdf 5.42 MB
An Adobe Acrobat file HCL_10 Alegerea presedintelui de sedinta Pal Szilagyi Zoltan.pdf 252.73 KB
An Adobe Acrobat file HCL_11 Aprobarea bugetului general pe anul 2024.pdf 19.91 MB
An Adobe Acrobat file HCL_12 Aprobarea bugetului pe anul 2024 a; SC TRANSLOC SA.pdf 5.16 MB
An Adobe Acrobat file HCL_13 Aprobarea sprijinul financiar unitatilor de cult din bugetul orasului pe anul 2024.pdf 1.05 MB
An Adobe Acrobat file HCL_14 Darea imobilului inscris in CF 29161 in administrarea Spitalului Orasenesc Baraolt.pdf 532.22 KB
An Adobe Acrobat file HCL_15 Modificarea HCL 33 din 2021.pdf 2.27 MB
An Adobe Acrobat file HCL_16 Aprobarea documentatiei modernizarea strada Petofi si strada Margaritare.pdf 466.91 KB
An Adobe Acrobat file HCL_17 Aprobarea notei conceptuale si a temei de proiectare a lucrarii Extinderea infrastrucuturii ambulatoriului Spitalului.pdf 6.31 MB
An Adobe Acrobat file HCL_18 Aprobarea inscrierii in CF a suprafetei reale a unui teren.pdf 660.06 KB
An Adobe Acrobat file HCL_19 Revocare HCL nr 120 din 2023.pdf 349.87 KB
An Adobe Acrobat file HCL_20 Aprobarea infiintarii activitatii la Gradinita Cimbora.pdf 747.82 KB
An Adobe Acrobat file HCL_21 modificarea HCL 56 din 2021.pdf 821.79 KB
An Adobe Acrobat file HCL_22 Schimbarea destinatiei imobilului Gradinita din satul Miclosoara.pdf 822.53 KB
An Adobe Acrobat file HCL_23 Validarea dispozitiilor primarului nr 42 din 2024.pdf 1.56 MB
An Adobe Acrobat file HCL_24 Aprobarea proiectului aferent investitiei Reteaua de canalizare in Racosul de Sus.pdf 453.11 KB
An Adobe Acrobat file HCL_25 Aprobarea lucrarirol aferent investitiei Cresterea eficientei energetice a scolii Gaal Mozes.pdf 471.27 KB
An Adobe Acrobat file HCL_26 Aprobarea inchirierii pasunelor aflate in proprietatea orasului.pdf 4.23 MB
An Adobe Acrobat file HCL_27 Aprobarea documentatiei pentru achizitia mobilierului in salile de clase.pdf 709.21 KB
An Adobe Acrobat file HCL_28 Aprobarea documentatiei pentru achizitia materialelor didacticepentru cabinete scolare.pdf 720.25 KB
An Adobe Acrobat file HCL_29 Aprobarea documentatiei pentru achizitia dotarilor TIC.pdf 713.2 KB
An Adobe Acrobat file HCL_30 Aprobarea documentatiei a contractului de lucrari renovarea energetica blocului 12A si 12B.pdf 643.96 KB
An Adobe Acrobat file HCL_31 Aprobarea documentatiei a contractului Reabilitarea alei parcari in incinta spitalului.pdf 554.4 KB
An Adobe Acrobat file HCL_32 Modificarea HCL 16 din 2024.pdf 405.22 KB
An Adobe Acrobat file HCL_33 Aprobarea devizului general al investitiei Modernizarea unor drumuri de interes local.pdf 8.81 MB
An Adobe Acrobat file HCL_34 Aprobarea transferului din sursa E pentru scoala Gaal Mozes in sursa A.pdf 399.07 KB

Search

Language